• Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

     • Kód projektu:                          312011R096

      Operačný program:                 Ľudské zdroje

      Spolufinancovanie:                  Európsky sociálny fond

      Prioritná os:                             Vzdelávanie

      Konkrétny cieľ:                         Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávanie a zlepšiť

                                                       výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Cieľová skupina:                       Žiaci a pedagogickí zamestnanci školy

      Trvanie projektu :                      24 mesiacov

      Výška príspevku:                       111 411 €.

       

      Od septembra 2019 sú zapojení do projektu aj samotní žiaci, ktorí sa prihlásili do rôznych krúžkov pod vedením našich učiteľov. Veľmi sa im páči pracovať s mikroskopmi, riešiť hlavolamy, robiť pokusy. Myslím, že na tieto krúžky budú spomínať aj po rokoch v dospelosti, keď sa stretnú s využitím poznatkov v praxi.

       

       

     • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov deviateho ročníka

     • Vážení rodičia.

      Stretnutie rodičov žiakov deviateho ročníka sa uskutoční 9. januára 2020 o 17:00 h. Žiakov a rodičov prídu informovať o možnostiach štúdia zástupcovia rôznych stredných škôl.

     • Bedminton - krajské kolo

     • V utorok 12.11.19 sa naši žiaci Dávid Ondruš a Roderik Gábriš zúčastnili majstrovstiev Nitrianskeho kraja v bedmintone v Šuranoch. Obsadili krásne 3. miesto a len dva košíky ich delili od druhého miesta. Zvíťazili Nové Zámky, druhé miesto Levice tretie miesto ZŠ s MŠ Solčany. Chlapcom gratulujeme za výborné reprezentovanie našej školy a urobili dobré meno celej obci.

     • Slovan - Wolverhampton

     • Futbalový zápas Slovan – Wolverhampton

      Dňa 24.10. 2019 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili zápasu Európskej ligy v Bratislave na Tehelnom poli. Fanúšikov sme vybrali zo žiakov 2.stupňa. Atmosféra na štadióne bola skvelá. 20 333 jasajúcich a skandujúcich detí vytvorilo atmosféru pre hráčov Slovana. Žiaci dostali pred zápasom od sponzora šál vo farbách Slovana – bielo-modrá – „Spolu sme Slovan“. Hoci naši prehrali 1:2, nás to naplnilo zážitkom, na ktorý tak rýchlo nezabudneme. PS: Žiaci nemali asi dva dni hlas.:-)))

                                                                                                                                           Ing. Martina Ondrušová

     • Okresné kolo v bedmintone

     • ZŠ s MŠ Solčany sa podujala na zorganizovanie okresného kola v bedmintone žiakov a žiačok základných škôl. 21.10.2019 prebehla súťaž chlapcov, súťažilo 9 dvojíc a víťazstvo získala domáca dvojica Roderik Gábriš - Dávid Ondruš, týmto víťazstvom si zaručili postup na majstrovstvá Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutoční 12.11.2019 v Šuranoch. Naše dievčatá na druhý deň obsadili z 11 dvojíc krásne 2. miesto v zostave Gemma Gerši - Martina Krošláková.

      Gratulujeme...

     • Zmena organizácie výchovno - vzdelávacej činnosti

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom a žiakom, že od stredy 11. 9. 2019 sa mení organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu na škole. Zmeny sa týkajú časového zadelenia vyučovacích hodín a prestávok. Najvýraznejšou zmenou je skrátenie "veľkej prestávky" z 25 minút na 15 minút a následne predĺženie prestávky po piatej vyučovacej hodine z 5 minút na 15 minút. Tieto kroky sme podnikli z organizačných dôvodov, nakoľko sa rapídne zvýšil počet stravníkov a pre dochádzajúcich žiakov sme chceli zlepšiť dostupnosť autobusových spojov. Za pochopenie a ústretovosť detí a rodičov vopred ďakujeme. Casove_rozdelenie_dna.doc

     • eČasopis

     • Na stránke https://www.studentskycasopis.sk    máme nulté čislo nášho elektronického školského časopisu. Zatiaľ iba skúšobné číslo, ale veríme, že budú aj ďalšie. Pod palcom to mali pani učiteľka Mgr. Marianna Straková a pani asistentka Ing. Silvia Melušová.


     • Čo so starými baterkami - tretiacky projekt

     • Projekt : Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

     • Kód projektu:                          312011R096

      Operačný program:                 Ľudské zdroje

      Spolufinancovanie:                  Európsky sociálny fond

      Prioritná os:                             Vzdelávanie

      Konkrétny cieľ:                         Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávanie a zlepšiť

                                                       výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Cieľová skupina:                       Žiaci a pedagogickí zamestnanci školy

      Trvanie projektu :                      24 mesiacov

      Výška príspevku:                       111 411 €.

      Napriek tomu, že náš projekt Škola pre všetkých - škola pre každého, v rámci ktorého zamestnávame 2 asistentky, špeciálneho pedagóga a školského psychológa je momentálne v polovici svojej realizácie, zapojili sme sa už do tretieho projektu, ktorý je financovaný z fondov EÚ. Boli sme úspešní a začíname s jeho realizáciou. Počas trvania projektu by sme mali zlepšiť podmienky na vzdelávanie našich žiakov - zakúpením nových moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky. Počas projektu budú na škole pracovať aj nové krúžky.

       

     • Konzultačné hodiny školskej psychologičky

     • Vážení rodičia!

      Od decembra 2017 pracuje v našej škole školská psychologička v rámci projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov Európskej únie pod názvom "Škola pre všetkých - škola pre každého". Jej hlavným poslaním je poskytovať odborné psychologické služby s dôrazom na duševné zdravie žiakov a pedagógov v školských podmienkach. Jednou z úloh je poskytovať zákonným zástupcom žiakov konzultačné a poradenské služby. V prípade, že potrebujete prekonzultovať problém s Vašim dieťaťom, je Vám školská psychologička k dispozícii každý UTOROK  a ŠTVRTOK v čase od 13:00 do 15:00 h. 

     • Realizácia projektu Škola pre všetkých - škola pre každého

     • Od 1.decembra 2017 realizujeme projekt Škola pre všetkých - škola pre každého.

      Kód projektu: 312011I046

      Operačný program: Ľudské zdroje

      Spolufinancovaný z: ESF

      Prioritná os:312010 - 1. Vzdelávanie

      Špecifický cieľ: 312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

      Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov

      Začiatok realizácie aktivít: 12/2017

      Ukončenie realizácie aktivít: 11/2020

      Celková výška oprávnených výdavkov: 163 800,00 €

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Solčany
    • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
    • zssolcany@gmail.com
    • 038/538 3110 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
    • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
    • 037860755
    • 2021604013
  • Fotogaléria

   • 2019/2020
   • 2018/2019
   • 2017/2018
   • Tretiaci
   • školsky rok 2016/2017
   • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
   • 2015/2016
   • Školský rok 2013/2014
   • Na kolesách proti rakovine
   • Školský rok 2014/2015
   • Elwood na našej škole
   • Školský rok 2011/2012