Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Lavice a stoličky do triedy 1 600,00 s DPH 05.11.2014 12.11.2014 10.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 oprava lavíc s DPH 29.01.2014 24.2.2014 - 28.2.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Obstarávanie tovarov a služieb v ŠJ s DPH 02.01.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 Telocvičné náradie 2 200,00 s DPH 11.12.2013 17.12.2013 30.12.2013 ZŠ s MŠ Solčany
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 umývačka riadu 2 300.00 s DPH 29.11.2013 06.12.2013 20.12.2013 ZŠ s MŠ Solčany
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Solčany
   • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
   • zssolcany@gmail.com
   • 038/538 3110, 0914 150 711 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
   • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
   • 037860755
   • 2021604013
 • Fotogaléria

  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • Tretiaci
  • školsky rok 2016/2017
  • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
  • 2015/2016
  • Školský rok 2013/2014
  • Na kolesách proti rakovine
  • Školský rok 2014/2015
  • Elwood na našej škole
  • Školský rok 2011/2012