Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia! V prípade, že chcete zapísať Vaše dieťa do našej Materskej školy, vyplňte dôkladne túto prihlášku. Po vyplnení a odoslaní Vám bude vygenerovaný jedinečný kód, pomocou neho môžete prihlášku meniť alebo dopĺňať.  Prihlášku je potrebné následne vytlačiť a podpísať obidvomi zákonnými zástupcami.

Informácie o povinnom očkovaní je možné doplniť po ukončení mimoriadnej situácie. Taktiež aj ostatné náležitosti týkajúce sa zápisu budú vyriešené po ukončení mimoriadnej situácie. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktuje nás na uvedených mailových adresách a telefónnych číslach.

Prihlášku je možné poslať poštou, alebo doručiť osobne. V prípade potreby ju v škole vytlačíme a rodič ju príde podpísať.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie prihlášky.

Vedenie školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Solčany
   • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
   • zssolcany@gmail.com
   • 038/538 3110, 0914 150 711 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
   • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
   • 037860755
   • 2021604013
 • Fotogaléria

  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • Tretiaci
  • školsky rok 2016/2017
  • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
  • 2015/2016
  • Školský rok 2013/2014
  • Na kolesách proti rakovine
  • Školský rok 2014/2015
  • Elwood na našej škole
  • Školský rok 2011/2012