• Pracovné zošity

      Vážení rodičia.

      Od školského roka 2020/2021 nebudeme pre žiakov druhého až deviateho ročníka zabezpečovať zošity a ďalšie pomôcky.

     • Vyučovanie od 15.6.2020

      Vážení rodičia.

      Na základe informácií MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 15.6.2020 bude vyučovanie v prvom až piatom ročníku pokračovať podľa ročníkov, žiaci už nebudú v triedach zmiešaní. Rovnako budú aj žiaci v školskom klube detí rozdelení v pôvodných skupinách.

     • Čiastočné obnovenie prevádzky

      Vážení rodičia, milí žiaci. Od pondelka 1. 6. 2020 bude čiastočne obnovená prevádzka ZŠ s MŠ Solčany. Napriek tomu, stále platia prísne epidemiologické opatrenia a naša škola sa musí podriadiť rozhodnutiam Hlavného hygienika SR, ako aj rozhodnutiam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. A v prvom rade nám záleží na zdraví a bezpečnosti zverených detí a našich zamestnacov. Preto sa mení zloženie skupín detí a žiakov, preto musíme doržiavať zvýšené bezpečnostné pravidlá a preto sa škola neobnoví v pôvodnom režime, ale v "špeciálnom".

     • Vyučovanie od 1.6.2020

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 1.6. do 30.6.2020 budú žiaci 1. - 4 ročníka rozdelení do iných skupín ako počas roka. Rozdelenie tried sa bude tvoriť na základe toho, či žiaci budú alebo nebudú navštevovať školský klub detí. Tieto a ďalšie informácie sa dozviete na stránke našej školy v najbližších dňoch.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 15. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • 2019/2020
   • 2018/2019
   • 2017/2018
   • Tretiaci
   • školsky rok 2016/2017
   • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
   • 2015/2016
   • Školský rok 2013/2014
   • Na kolesách proti rakovine
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Solčany
   • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
   • zssolcany@gmail.com
   • 038/538 3110, 0914 150 711 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
   • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
   • 037860755
   • 2021604013
 • Fotogaléria

  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • Tretiaci
  • školsky rok 2016/2017
  • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
  • 2015/2016
  • Školský rok 2013/2014
  • Na kolesách proti rakovine
  • Školský rok 2014/2015
  • Elwood na našej škole
  • Školský rok 2011/2012