• Zmena organizácie výchovno - vzdelávacej činnosti

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom a žiakom, že od stredy 11. 9. 2019 sa mení organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu na škole. Zmeny sa týkajú časového zadelenia vyučovacích hodín a prestávok. Najvýraznejšou zmenou je skrátenie "veľkej prestávky" z 25 minút na 15 minút a následne predĺženie prestávky po piatej vyučovacej hodine z 5 minút na 15 minút. Tieto kroky sme podnikli z organizačných dôvodov, nakoľko sa rapídne zvýšil počet stravníkov a pre dochádzajúcich žiakov sme chceli zlepšiť dostupnosť autobusových spojov. Za pochopenie a ústretovosť detí a rodičov vopred ďakujeme. Casove_rozdelenie_dna.doc

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Solčany
    • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
    • zssolcany@gmail.com
    • 038/538 3110, 0914 150 711 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
    • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
    • 037860755
    • 2021604013
  • Fotogaléria

   • 2019/2020
   • 2018/2019
   • 2017/2018
   • Tretiaci
   • školsky rok 2016/2017
   • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
   • 2015/2016
   • Školský rok 2013/2014
   • Na kolesách proti rakovine
   • Školský rok 2014/2015
   • Elwood na našej škole
   • Školský rok 2011/2012