• Projekt : Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

     • Kód projektu:                          312011R096

      Operačný program:                 Ľudské zdroje

      Spolufinancovanie:                  Európsky sociálny fond

      Prioritná os:                             Vzdelávanie

      Konkrétny cieľ:                         Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávanie a zlepšiť

                                                       výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Cieľová skupina:                       Žiaci a pedagogickí zamestnanci školy

      Trvanie projektu :                      24 mesiacov

      Výška príspevku:                       111 411 €.

      Napriek tomu, že náš projekt Škola pre všetkých - škola pre každého, v rámci ktorého zamestnávame 2 asistentky, špeciálneho pedagóga a školského psychológa je momentálne v polovici svojej realizácie, zapojili sme sa už do tretieho projektu, ktorý je financovaný z fondov EÚ. Boli sme úspešní a začíname s jeho realizáciou. Počas trvania projektu by sme mali zlepšiť podmienky na vzdelávanie našich žiakov - zakúpením nových moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky. Počas projektu budú na škole pracovať aj nové krúžky.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Solčany
    • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
    • zssolcany@gmail.com
    • 038/538 3110, 0914 150 711 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
    • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
    • 037860755
    • 2021604013
  • Fotogaléria

   • 2019/2020
   • 2018/2019
   • 2017/2018
   • Tretiaci
   • školsky rok 2016/2017
   • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
   • 2015/2016
   • Školský rok 2013/2014
   • Na kolesách proti rakovine
   • Školský rok 2014/2015
   • Elwood na našej škole
   • Školský rok 2011/2012